Lek. Bartosz Suchanowski

Lek. Bartosz Suchanowski – ukończona Akademia Medyczna w Białymstoku na Wydziale Lekarskim, odbywał staż specjalizacyjny z Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku. Odbywał staże naukowe w Poradni Leczenia Bólu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Praktykuje od 2003r w Gabinecie Terapii Naturalnej. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu leczenia bólu, terapii manualnej, Kinesiotapingu. Pracował w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Dzierżążnie.

Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski

Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Suchanowski – po ukończeniu AWF w Warszawie i specjalizacji z rehabilitacji w Konstancinie i Otwocku oraz studiów podyplomowych z Wychowania Fizycznego Specjalnego w AWF w Poznaniu i specjalistycznego kursu z rehabilitacji kardiologicznej w Centrum Doskonalenia Lekarzy w Warszawie pracował w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. 41 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym AWFiS w Gdańsku. Od 8 lat jest profesorem Kliniki Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a obecnie również profesorem Wydziału Fizjoterapii Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Odbył staże naukowe i praktykę w instytucjach chiropraktycznych i rehabilitacyjnych w USA. Jest autorem i współautorem 6 monografii, 5 podrecznikow i ponad 130 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu fizjologii wysiłku i wypoczynku, teorii sportu, fizjoterapii i odnowy biologicznej. Wypromował 4 doktoraty, był recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich w kraju i za granicą. Przez wiele lat współpracował z polskimi reprezentacjami narodowymi i olimpijskimi w obszarze badań i analiz fizjologicznych oraz fizjoterapii i odnowy biologicznej. Przez ponad 30 lat prowadził Gabinet Terapii Naturalnej stosując wiele własnych, oryginalnych metod korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa oraz usprawniania w przypadkach dysfunkcji układu ruchu. Jest autorem patentu na pas korekcyjny. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii oraz Przewodniczącym Oddziału Gdańskiego tego towarzystwa.

Gabinet Nerapii Naturalnej
ul. Rdestowa 76
81-577 Gdynia

Godziny przyjęć:
wtorek, piątek 17.00 - 20.30